Kolehmalan vuositiedote

Kolehmalan osakaskunnan vuosikokouksen 2019 päätökset ovat pääsääntöisesti voimassa koko vuoden 2020. Vuoden 2020 pyydysmerkeillä saa kalastaa koko vuoden.

Perustetava Rasvanki-Virmasveden osakaskunta aloittaa toimintansa vuoden alkupuolella ja sen päätökset astuvat voimaan pääsääntöisesti v.2021 alussa.

Vesilintujen metsästysaika Keihäsjärvellä päättyy 15.9. ! Metsästettäessä tulee huomioida alueella liikkuvat retkeilijät ja suojaetäisyys (150m) asutukseen ja lintutorniin.

Voimassa olevan kalastuslain mukaan 18-64-vuotiailta kalastajilta edellytetään valtion kalastonhoitomaksun maksamista. Maksu sisältää kalastusoikeuden yhdellä heitto-tai uistelukalastukseen soveltuvalla välineellä koko Suomessa. Oikeus ei koske erityiskalastuspaikkoja eikä lohi- ja siikapitoisia virtavesiä. ( www.eraluvat.fi )

Seisovien- ja verkkopyydysten pitäminen tai useammalla vieheellä kalastaminen edellyttää myös vesialueen omistajan lupaa. Vapaa-ajan kalastajille on sallittua pitää pyynnissä enintään 240m (8 kpl 30m pitkiä verkkoja) pyyntikuntaa kohti. Kalastuslaki 2016 rajoittaa myös kotitarvekalastajien saaliin myyntiä.

PYYDYSTEN MERKINTÄ:

Kalastuslain mukaan kiinteät pyydykset on merkittävä siten, että ne ovat
selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa.

Pyydyksiin tulee lisäksi merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä

kalastusoikeuden osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että
pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän linkin takaa:

KALASTUSRAJOITUKSET

Verkon silmäkokoa koskevat rajoitukset:

Virmasvedessä, Isossa Saittajärvessä ja Rasvangissa yli 5:m syvyisellä vesialueella.28-54
mm silmävälin verkkojen käyttö on kielletty. Matalammassa on kielletty 28-44mm solmuvälin verkot.

KUTTAJÄRVESSÄ on kielletty osakaskunnan päätöksellä 28-54mm
silmävälin verkot koko alueella, alamittaisen (alle 42cm) kuhakannan
suojelemiseksi. (osakaskunnan päätös)

Muissa Kolehmalan osakaskunnan vesissä.28-44 mm silmävälin verkkojen käyttö on kielletty

Kalastusasetus 1.1.2016 määrää alamitaksi kuhalle 42 cm sekä rasvaeväleikatulle järvitaimenelle on 50 cm. Luonnontaimen on rauhoitettu kokonaan.

Seisovien pyydysten pitäminen Autuaanlammessa on kielletty.

Saaliskyselyyn vastaaminen: Kalastajilla on osakaskunnan sääntöjen mukaan velvollisuus antaa saalistietoja viranomaisten tilastointia varten.

Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvotaan joulukuussa katiska.


Vesilintujen metsästys Kolehmalan osakaskunnan vesialueilla

Osakkaille ilmainen.
Ulkopuolisille lupamaksu 20 euroa /metsästäjä. Luvan ostaminen ei edellytä oikeutta yhteisiin tai osakkaan läsnäoloa metsästyksessä.

Haitallisten vieraslajien pyynti osakaskunnan vesialueella on luvallista ja maksutonta.

https://www.riistainfo.fi/haitalliset-vieraslajit/


PETÄJÄJOEN SUUALUE (Virmaanpää) JA KIVILAHTI (Kuttajärvi, Koskenkylä) RAUHOITETTU VESILINTUJEN METSÄSTYKSELTÄ.

(Osakaskunnan päätökset 28.4.2012 27.4.2014)

Luvanmyyjät Jaken Rautakauppa (Karttula), M-Market Keihäskoski (Syvänniemi),

www.kalakortti.com

Tiedoksi Kolehmalan osakaskunnan luvan ostajille:

Kalliovedessä ja Suovussa (Tervon puolella) voi kalastaa yhdellä osakaskunnan luvalla, jos on maksanut yhden osakaskunnan luvan. Sopimus koskee Knuuttilan, Koivu-Utrianlahden ja
Kolehmalan osakaskuntia. (Osakaskunnan päätös 28.4.2012)