Kalastuksenvalvojat

Antero Järveläinen 0400-275995

Matti Kärkkäinen 0400-654338

Juhani Parviainen 0400-391246

Jari Karhunen 040-5764737

Kauko Kauhanen 040-7627952

Mauri Paloperä 0400-675137

Hannu Laitinen 040-7518911

Veijo Karkkonen 0400-674188

Timo Oranen 0440-841271

Kalastuksenvalvojien tehtävänä on valvoa kalastusta koskevien määräysten noudattamista. Virkatehtävissä ollessaan valvojat käyttävät kalastuksenvalvojan tunnuksia: Huomioliiviä ja valvojan henkilökorttia.

Erityistä huomioita kiinnitetään

  1. Pyydysten merkitsemiseen Viralliset ohjeet pdf muodossa
  2. Kalastuslupiin uistellessa
  3. Verkon silmäkokojen noudattamiseen (Kutalla 55mm minimi)