Hoitokuntien puheenjohtajat allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 18.9.2019 Karttulassa

Osakaskuntien yhdistyminen etenee

Osakaskuntien hoitokunnat kokoontuivat 18.9. 2019 Karttulan entiseen valtuustosaliin käsittelemään yhdistymissopimusta ja allekirjoittamaan toimitushakemuksen.

Keskustelussa nousi esiin alueellisen edustuksen tärkeys myös uudessa osakaskunnassa. Tulevaisuudessa pyritään saamaan jokaisen vanhan osakaskunnan alueelta edustaja ja varaedustaja Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan hoitokuntaan.

Toimitushakemus jätettiin Maanmittauslaitokselle 25.9. ja toimituskokous kutsuttaneen koolle vielä tämän vuoden puolella.

Kuopion, Suonenjoen ja Tervon kuntien alueella sijaitsevien Rautalammin reitin vesistön suurten yhtenäisten järvialueiden hallinnointi halutaan saada yhden osakaskunnan vastuulle. Tällä hetkellä osakaskuntien rajat pilkkovat yhtenäisen Rasvanki-Virmasveden järvialueen kahdeksan eri osakaskunnan hallintaan. Vanhat osakaskunnat jatkavat toimintaansa kuluvan vuoden loppuun ja niiden tekemät päätökset ovat voimassa pääosin vielä vuoden 2020 loppuun. Perustettava uusi osakaskunta voi ottaa tehtävät vastuulleen vuoden 2020 aikana.

Kolehmalan, Karttulan, Käpysalon, Joutsensalmen, Koivu-Utrianlahden ja Knuutilan osakaskuntien vuosikokoukset ovat päättäneet osakaskuntien yhdistymisestä perustettavaan Rasvanki-Virmasveden osakaskuntaan. Yhteinen vesialue kattaa lähes koko Virmasveden ja Rasvangin ja Kalliovesi-Suovun. Hirvijärvi, Kuttajärvi, Ahveninen ja sisältyvät uuden osakaskunnan alueisiin kokonaan. Juurikkaniemen ja Hautolahti-Riitlammen ja Mustolanmäen osakaskuntien kanssa tullaan neuvottelemaan yhteistyöstä kalavesien hoidossa.

Maanomistajien muodostamat osakaskunnat hallinnoivat yhteisiä vesialueita ja vastaavat omistajien edunvalvonnasta. Kalaston hoitoa rahoitetaan kalastuslupamaksuilla ja omistajakorvauksilla. Valtakunnallisesti kalastajamäärät ovat laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta harrastajasta neljänneksellä. Kotitarvekalastuksen väheneminen on tuntunut osakaskuntien taloudessa lupamaksujen ja toiminnasta kiinnostuneiden
henkilöiden määrän vähenemisenä. Laajemman alueen hallinnointiin riittää sama henkilömäärä kuin yhden pienen osakaskunnan hoitokuntaan tarvitaan. Maanomistajien oikeudet säilyvät muuttumattomina. Kiinnostus rantakiinteistöjä kohtaan todennäköisesti kasvaa varsinkin pienempien osakaskuntien alueella.

Kala maistuu suomalaisille, sillä kalan kysyntä on lähes kaksinkertaistunut 1980-alun
jälkeen. Kotimaisen kalan kulutus on 2000-luvulla kuitenkin vähentynyt noin
kolmanneksella. Yhtenäisten lupa-alueiden toivotaan helpottavan järvikalan
päätymistä lähialueen ruokapöytiin.

Uuden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 000 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Työryhmän ehdotus uuden osakaskunnan nimeksi on Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Nimi vapautuu käyttöön, kun Rasvanki-Virmasveden kalastusaleen toiminta lakkasi
vuodenvaihteessa, sen tehtävien siirtyessä Rautalamminreitin kalatalousalueelle.


Syyskuun aikana allekirjoitetaan yhdistymissopimus ja haetaan osakaskuntien yhdistämistä Maanmittauslaitokselta. Toimituskokous, johon kaikki osakkaat kutsutaan, olisi silloin mahdollista pitää vielä joulukuussa 2019. Suurin kustannus on n. 3400 osakkaan eli
maanomistajan yhteystietojen selvittäminen. Osakasluettelon laatii maanmittauslaitos tuntiveloituksella. Yhdistämiskustannukset ovat herättäneet paljon keskustelua etukäteen. Kustannusten vaikea ennakointi on suuri este pienten osakaskuntien halulle yhdistyä järkeviksi vesistöalueen toimijoiksi. Pohjois-Savon kalatalouskeskus on lähettänyt
asiaa koskevan kirjelmän MMM:lle

Tietoa yhdistämisestä löytyy tämän linkin takaa: MML

Tietoa kalan kulutuksesta Luken sivuilta

Lisätietoja asiasta

Valmistelevan työtyhmän vetäjä Timo Oranen, Kolehmalan osakaskunnan sihteeri

Yhteystiedot:
hoitokunta@kolehmala.fi puh: 0440841271

sekä työryhmän jäsenet: Ilkka Pursiainen (Käpysalon osakaskunta), Erkki Manninen (Karttulan osakaskunta) ja Veikko Pulkkinen (Joutsensalmen osakaskunta), Pekka Nuutinen (Koivu-Utrianlahden osakaskunta)


Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin katiska. Onnellinen voittaja on Risto Koivisto!