Autuaanlammella onkiminen ja virvelöinti on sallittu normaalisti.

Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin katiska. Onnellinen voittaja on Risto Koivisto!

Osakaskuntien yhdistyminen valmisteilla

Rasvanki-Virmasveden halllinnointi yhdelle osakaskunnalle
julkaistu 17.1.2019

Kolehmalan, Karttulan,Käpysalon, Joutsensalmen, Juurikkaniemen, Koivu-Utrianlahden ja Knuutilan osakaskuntien kesken on valmisteltu osakaskuntien yhdistämistä. Yhteinen vesialue kattaisi Virmasveden ja Rasvangin sekä Kuttajärven kokonaan.

Kuopion, Suonenjoen ja Tervon kuntien alueella sijaitsevien Rautalammin reitin vesistön suurten yhtenäisten järvialueiden hallinnointi halutaan saada yhden osakaskunnan vastuulle. Tällä hetkellä osakaskuntien rajat pilkkovat yhtenäisen Rasvanki-Virmasveden järvialueen kahdeksan eri osakaskunnan hallintaan.

Maanomistajien muodostamat osakaskunnat hallinnoivat yhteisiä vesialueita ja vastaavat omistajien edunvalvonnasta. Kalaston hoitoa rahoitetaan kalastuslupamaksuilla ja omistajakorvauksilla. Valtakunnallisesti kalastajamäärät ovat laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta harrastajasta neljänneksellä. Kotitarvekalastuksen väheneminen on tuntunut osakaskuntien taloudessa lupamaksujen ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden määrän vähenemisenä. Laajemman alueen hallinnointiin riittää sama henkilömäärä kuin yhden pienen osakaskunnan hoitokuntaan tarvitaan.
Maanomistajien laillisiin oikeuksiin osakaskuntien yhdistämisellä ei ole
vaikutusta, mutta rantakiinteistöjen arvo ei ainakaan pienene lupa-alueen
laajentuessa.

Suomalaisessa ruokapöydissä järvikalan osuus on pieni, vaikka se on sekä luomua että lähiruokaa. Sisä-Savon järvien kalakannat kestävät hyvin myös nykyistä suurempaa kalastuspainetta. Yhtenäisten lupa-alueiden toivotaan helpottavan järvikalan päätymistä lähialueen ruokapöytiin.

Kolehmalan, Käpysalon ja Karttulan osakaskuntien aloitteesta käynnistetty osakaskuntien yhdistäminen on saanut vastakaikua myös alueen pienempien osakaskuntien puolelta. Syksyn aikana on kutsuttu kaikki asiasta kiinnostuneet osakaskunnat neuvotteluun asiassa etenemisestä. Keskustelujen pohjalta muodostettiin työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella osakaskuntien yhdistämisestä päättäville vuosikokouksille tarvittavat taustatiedot.


Uuden osakaskunnan vesialueet ulottuisivat idässä
Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Suurimmat alueen järvet ( Virmas, Rasvanki, Kuttajärvi ja suurin osa Saittajärveä, Ahveninen, Hirvijärvi ja Tallusjärvet ) saisivat yhtenäisen lupakäytännön ja kalastohoitosuunnitelman. Työryhmän ehdotus uuden osakaskunnan nimeksi on Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Nimi vapautuu käyttöön, kun Rasvanki-Virmasvedena kalastusaleen toiminta lakkasi vuodenvaihteessa, sen tehtävien siirtyessä Rautalamminreitin kalatalousalueelle.

Rautalamminreitin Kalatalousalueen aloituskokous on 24. tammikuuta, joten kalavesien hallintaan liittyvät asiat ovat nyt ajankohtaisia.

Tiedotteesta vastaa

Valmistelevan työtyhmän vetäjä Timo Oranen, Kolehmalan osakaskunnan sihteeri


Yhteystiedot: hoitokunta@kolehmala.fi