Kolehmalan osakaskunnan vuosikokous 24.3. joudutaan peruuttamaan hallituksen 16.3. julkaisemien päätösten vuoksi. Kokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kalatalouden keskusliiton ohjeistuksen mukaan säännöissä määrättyä takarajaa ei tarvitse noudattaa poikkeustilan vuoksi.


Kolehmalan kalastusluvat 2020 oikeuttavat kalastamaan koko kalenterivuoden!
Pyydysmerkkien myyntiin voi tulla katkos huhtikuussa, kun myyntipaikkojen sopimukset uusitaan ja tilataan uuden osakaskunnan pyydysmerkit ! Tarvittaessa pyydykset voi merkitä lupakuitin kopiolla. Edellyttää selviä kalastajan yhteystietoja!

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta aloittelee toimintaa (päivitetty 12.3. 2020)

Toimituskokouksessa 28.1.2020 muodostettiin yhdistetyistä vesialueista Rasvanki-Virmasveden osakaskunta, jonka rekisteröityminen tehtiin 2.3.2020.

Vanhat osakaskunnat (hoitokunnat) lopettavat toimintaansa vuosikokouksiin.

Rasvanki-Virmasveden hoitokunta
puheenjohtaja: Matti Kärkkäinen (puh:0400654338) , varajäsen Janne Ronkainen
vpj Mikko Koskivuori, varajäsen Erkki Manninen
Matti Saastamoinen , varajäsen Ari Vihavainen
Veikko Pulkkinen, varajäsen Minna Puranen
Pekka Nuutinen, varajäsen Kari Mähönen
Pertti Oksman, varajäsen Heikki Kiiski
sihteeri Timo Oranen (puh 0440841271)


Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 798 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Osakkaita on 3400.

Maanmittauslaitos muutti yhdistämiskustannusten laskentaperusteita vuoden alusta siten, että kiinteistötoimitusmaksut on sidottu osakaskiinteistöjen lukumäärään. Rasvanki-Virmasveden osalta se tietäisi kustannusten puolittumista ennakoidusta. Lasku ei ole vielä tullut, mutta ennakkotieto liikkuu n. 15 000 € luokassa.

Kolehmalan, Karttulan, Käpysalon, Joutsensalmen, Koivu-Utrianlahden ja Knuutilan osakaskuntien vuosikokoukset ovat päättäneet osakaskuntien yhdistymisestä perustettavaan Rasvanki-Virmasveden osakaskuntaan. Yhteinen vesialue kattaa lähes koko Virmasveden ja Rasvangin ja Kalliovesi-Suovun. Hirvijärvi, Kuttajärvi, Ahveninen ja sisältyvät uuden osakaskunnan alueisiin kokonaan. Juurikkaniemen ja Hautolahti-Riitlammen ja Mustolanmäen osakaskuntien kanssa tullaan neuvottelemaan yhteistyöstä kalavesien hoidossa.

Maanomistajien muodostamat osakaskunnat hallinnoivat yhteisiä vesialueita ja vastaavat omistajien edunvalvonnasta. Kalaston hoitoa rahoitetaan kalastuslupamaksuilla ja omistajakorvauksilla. Valtakunnallisesti kalastajamäärät ovat laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta harrastajasta neljänneksellä. Kotitarvekalastuksen väheneminen on tuntunut osakaskuntien taloudessa lupamaksujen ja toiminnasta kiinnostuneiden
henkilöiden määrän vähenemisenä. Laajemman alueen hallinnointiin riittää sama henkilömäärä kuin yhden pienen osakaskunnan hoitokuntaan tarvitaan. Maanomistajien oikeudet säilyvät muuttumattomina. Kiinnostus rantakiinteistöjä kohtaan todennäköisesti kasvaa varsinkin pienempien osakaskuntien alueella.

Kala maistuu suomalaisille, sillä kalan kysyntä on lähes kaksinkertaistunut 1980-alun
jälkeen. Kotimaisen kalan kulutus on 2000-luvulla kuitenkin vähentynyt noin
kolmanneksella. Yhtenäisten lupa-alueiden toivotaan helpottavan järvikalan
päätymistä lähialueen ruokapöytiin.

Tietoa yhdistämisestä löytyy tämän linkin takaa: MML

Tietoa kalan kulutuksesta Luken sivuilta

Lisätietoja asiasta

Valmistelevan työtyhmän vetäjä Timo Oranen, Kolehmalan osakaskunnan sihteeri

Yhteystiedot:
hoitokunta@kolehmala.fi puh: 0440841271

sekä työryhmän jäsenet: Ilkka Pursiainen (Käpysalon osakaskunta), Erkki Manninen (Karttulan osakaskunta) ja Veikko Pulkkinen (Joutsensalmen osakaskunta), Pekka Nuutinen (Koivu-Utrianlahden osakaskunta)


Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin katiska. Onnellinen voittaja on Risto Koivisto!