Kolehmalan kalastusluvat 2020 oikeuttavat kalastamaan koko kalenterivuoden! Lupa-alueen laajenemisesta tiedotetaan heti, kun kuuden osakaskunnan yhdistyminen on rekisteröity.

Kuuden osakaskunnan yhdistämisen toimituskokous pidetään tiistaina 28.1. 2020 Karttulan palvelupisteessä eli valtuustosalissa.

Osakaskuntien yhdistyminen etenee (päivitetty 15.12. 2019)

Osakaskuntien hoitokunnat kokoontuivat 18.9. 2019 Karttulan entiseen valtuustosaliin hyväksymään yhdistymissopimuksen ja allekirjoittamaan toimitushakemuksen. Toimitushakemus jätettiin Maanmittauslaitokselle 25.9. 2019.

Osakasluettelo on nyt valmistunut ja kutsut osakkaille toimituskokoukseen lähtevät vielä tämän vuoden puolella. Kokouksesta kuulutetaan myös sanomalehdessä.

Vanhat osakaskunnat (hoitokunnat) lopettavat toimintaansa vuosikokouksiin, jotka pidetään huhtikuuhun loppuun 2020 mennessä. Perustettava uusi osakaskunta voi ottaa tehtävät vastuulleen vuoden 2020 aikana.

Kolehmalan, Karttulan, Käpysalon, Joutsensalmen, Koivu-Utrianlahden ja Knuutilan osakaskuntien vuosikokoukset ovat päättäneet osakaskuntien yhdistymisestä perustettavaan Rasvanki-Virmasveden osakaskuntaan. Yhteinen vesialue kattaa lähes koko Virmasveden ja Rasvangin ja Kalliovesi-Suovun. Hirvijärvi, Kuttajärvi, Ahveninen ja sisältyvät uuden osakaskunnan alueisiin kokonaan. Juurikkaniemen ja Hautolahti-Riitlammen ja Mustolanmäen osakaskuntien kanssa tullaan neuvottelemaan yhteistyöstä kalavesien hoidossa.

Maanomistajien muodostamat osakaskunnat hallinnoivat yhteisiä vesialueita ja vastaavat omistajien edunvalvonnasta. Kalaston hoitoa rahoitetaan kalastuslupamaksuilla ja omistajakorvauksilla. Valtakunnallisesti kalastajamäärät ovat laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta harrastajasta neljänneksellä. Kotitarvekalastuksen väheneminen on tuntunut osakaskuntien taloudessa lupamaksujen ja toiminnasta kiinnostuneiden
henkilöiden määrän vähenemisenä. Laajemman alueen hallinnointiin riittää sama henkilömäärä kuin yhden pienen osakaskunnan hoitokuntaan tarvitaan. Maanomistajien oikeudet säilyvät muuttumattomina. Kiinnostus rantakiinteistöjä kohtaan todennäköisesti kasvaa varsinkin pienempien osakaskuntien alueella.

Kala maistuu suomalaisille, sillä kalan kysyntä on lähes kaksinkertaistunut 1980-alun
jälkeen. Kotimaisen kalan kulutus on 2000-luvulla kuitenkin vähentynyt noin
kolmanneksella. Yhtenäisten lupa-alueiden toivotaan helpottavan järvikalan
päätymistä lähialueen ruokapöytiin.

Uuden osakaskunnan vesialueet käsittävät noin 17 000 ha ja ulottuvat idässä Pihkainmäen Vakkakuusesta lännessä Virmaanrantaan ja etelästä Virmaanpäästä Tervoon pohjoisessa. Työryhmän ehdotus uuden osakaskunnan nimeksi on Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Nimi vapautuu käyttöön, kun Rasvanki-Virmasveden kalastusaleen toiminta lakkasi
vuodenvaihteessa, sen tehtävien siirtyessä Rautalamminreitin kalatalousalueelle.


Suurin kustannus on n. 3400 osakkaan eli maanomistajan yhteystietojen selvittäminen. Osakasluettelon laatii maanmittauslaitos tuntiveloituksella. Yhdistämiskustannukset ovat herättäneet paljon keskustelua etukäteen. Kustannusten vaikea ennakointi on suuri este pienten osakaskuntien halulle yhdistyä järkeviksi vesistöalueen toimijoiksi. Pohjois-Savon kalatalouskeskus on lähettänyt asiaa koskevan kirjelmän MMM:lle

Tietoa yhdistämisestä löytyy tämän linkin takaa: MML

Tietoa kalan kulutuksesta Luken sivuilta

Lisätietoja asiasta

Valmistelevan työtyhmän vetäjä Timo Oranen, Kolehmalan osakaskunnan sihteeri

Yhteystiedot:
hoitokunta@kolehmala.fi puh: 0440841271

sekä työryhmän jäsenet: Ilkka Pursiainen (Käpysalon osakaskunta), Erkki Manninen (Karttulan osakaskunta) ja Veikko Pulkkinen (Joutsensalmen osakaskunta), Pekka Nuutinen (Koivu-Utrianlahden osakaskunta)


Saaliskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin katiska. Onnellinen voittaja on Risto Koivisto!